40 osoba starijih od 65 godina imat će mogućnost kontinuiranog korištenja unaprijeđenih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao i kontinuiranog korištenja kvalitetnijeg dnevnog boravka.

Dva stručnjaka koji rade s ranjivim skupinama bit će educirani u vidu proširenja svojih kapaciteta i sposobnosti za rad s ciljanom skupinom