Diverzifikacijom izvaninstitucijskih socijalnih usluga te uvođenjem aktivnosti “dnevnog boravka” na području Općine Brodski Stupnik poboljšati svakodnevnicu ranjivih skupina te unaprijediti dosadašnja znanja, vještine i kompetencije stručnjaka koje rade s ranjivim skupinama