Razvoj i širenje mreže izvaninstitucijskih  socijalnih usluga te pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i jačanje kapaciteta usluga

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom i administracija